Inființăm societăți: SRL, PFA, II - CLASS CONSULTING

Concepem, redactam, atestam:


 • Contractul de Inchiriere, Comodat, etc.
 • Actul Constitutiv in functie de forma juridica aleasa, inserarea Codurilor CAEN
 • Declaratia de Asociat si Administrator
 • Obtinem Cazierul Fiscal ANAF
 • Obtinem Certificatul si Adeverinta ANAF, in vederea stabilirii sediului social
 • Depunem Capitalul Social la banca in numele dumneavoastra (la cerere)
 • Va reprezentam in fata Judecatorului Delegat de Tribunalul Piatra Neamt care, in urma verificarii dosarului, dispune autorizarea inmatricularii societatii
 • Obtinem Stampila (la cerere)
 • Obtinem Certificatul de TVA (la cerere)

* Nu intra prima zi de depunere a dosarului (data la care sunt aduse toate actele necesare in dosar respectiv adeverinta si certificatul de sediu eliberat de ANAF) si ultima zi de eliberare a actelor.


SALVAȚI TIMP PREȚIOS

 • Denumire firma (3-4 variante).
 • Copie buletin/carte identitate atat pentru asociati cat si pentru proprietarii sediului social - sot-sotie (daca este cazul)
 • ADEVERINTA ROL pentru sediul social eliberata de primarie pentru solicitantii din mediul rural. Adeverinta va contine specificatia: "a servi la Registru Comertului Neamt in vederea infiintarii unei societati comerciale" sau CERTIFICAT ROL pentru cei domiciliati in mediul Urban (pentru orasul Piatra Neamt de la Directia de Taxe si Impozite)
 • Act doveditor pentru sediu social (Ex:Contract de Vanzare-Cumparare sau Titlu de Proprietate sau Contract de Donatie sau Extras de la Cartea Funciara-valabil sau Act de Adjudecare) in original sau copie legalizata.
 • Acord Asociatie De Proprietari - daca sediul social este la bloc.

Important:
 1. In ACORDUL ASOCIETIEI DE PROPRIETARI - in prima jumatate de sus va fi acordul Presedintelui de Asociatie (numele, prenumele, semnatura administratorului si stampila Asociatie - obligatoriu) iar in cealalta jumatate de pagina lista vecinilor cu pereti comuni (stanga, dreapta, sus, jos) impreuna cu acordul acestora dat prin semnatura (in situatia in care acestia sunt plecati in strainatate se consemneaza acest lucru in spatiu destinat semnaturii).

 2. Daca la Sediul Social mai e inregistrata inca o societate, se adauga la documentele mai sus mentionate si o schita a imobilului pe camere.
Descarca - Acord Asociatie de Proprietari
 • Copie buletin/carte identitate atat pentru asociati cat si pentru proprietarii sediului social - sot-sotie (daca este cazul)
 • ADEVERINTA ROL pentru sediul social eliberata de primarie pentru solicitantii din mediul rural. Adeverinta va contine specificatia: "a servi la Registru Comertului Neamt in vederea infiintarii unui PFA/IF/II" sau CERTIFICAT ROL pentru cei domiciliati in mediul Urban (pentru orasul Piatra Neamt de la Directia de Taxe si Impozite).
 • Acte care dovedesc calificarea in domeniu: fotocopie la documentele care atesta experienta profesionala si pregatirea profesionala.
 • Acord asociatie de proprietari pentru sediul la bloc: se trec vecinii adiacenti (stanga, dreapta, sus si jos) si se obtine acordul acestora (semnatura) - daca sunt plecati in strainatate se consemneaza acest lucru in spatiu destinat semnaturii

Important:
 1. In ACORDUL ASOCIETIEI DE PROPRIETARI - in prima jumatate de sus va fi acordul Presedintelui de Asociatie (nume, prenume administrator, semnatura si stampila Asociatie - obligatoriu) iar in cealalta jumatate de pagina lista vecinilor cu pereti comuni (stanga, dreapta, sus, jos) impreuna cu acordul acestora dat prin semnatura (in situatia in care acestia sunt plecati in strainatate se consemneaza acest lucru in spatiu destinat semnaturii).

 2. Daca la Sediul Social mai e inregistrata inca o societate, se adauga la documentele mai sus mentionate si o schita a imobilului pe camere.
Descarca - Acord Asociatie de Proprietari